از حضور شاعران فتنه 88 در نمایشگاه تا انتشار کتابهای ممنوعه

هر ساله در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب ، تلاش برخی انتشاراتی ها برای فروش کتابهای ممنوعه نیز آغاز می شود .روزهای ابتدایی برگزاری نمایشگاه کتاب معمولا روزهای پر خبری در این زمینه است . سراج 24 در گزارشی میدانی از نمایشگاه کتاب به برخی از این تلاشها اشاره می کند


از حضور شاعران فتنه 88 در نمایشگاه تا انتشار کتابهای ممنوعه

 

انجمن شاعران ایران در نمایشاه کتاب اقدام به دعوت از شاعران فتنه برای حضور در غرفه این موسسه کرده است . عبدالجبار کاکایی ، ساعد باقری، سهیل محمودی ، و فاطمه راکعی ،از جمله این شاعران هستند .

غرفه نشر ققنوس نیز  اقدام به عرضه کتاب « ما یک سر و گردن از تفنگ ها بالاتریم» نوشته شاهرخ تندرو صالح نمود . نویسنده در این کتاب به صاحت رزمندگان اسلام در دفاع مقدس توهین کرده است .

فروش کتابهای مارکسیستی و چپ گرا نیز در نشر مس آغاز شده است.

همچنین نشر کویر اقدام به فروش و انتشار کتابهای منتظری کرده است که به نظر نمی رسد برای این کار از وزارت ارشاد مجوزی داشته باشد .

عرضه کتب صمد بهرنگی از نویسندگان پان ترکیسم توسط غرفه انتشارات مجید نیز یکی دیگر از اخبار روز اول نمایشگاه کتاب است . گفتنی است آثار بهرنگی در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ممنوع الچاپ بوده است .

 

 

Secured by Siteground Web Hosting